ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และการผลิตผลิตภัณฑ์อบแห้งที่ได้มาตรฐาน

ภายใต้โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ปี 2560 

วันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ผู้ที่มีรายชื่อในประกาศได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ จะต้องยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมภายในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 ทางอีเมลล์

parabolardrying@gmail.com

****หากไม่ยืนยันสิทธิ์ตามในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์****

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม

 กำหนดการการจัดฝึกอบรม

 

 

 

 

 

 

 

ช่วยกันแชร์Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter