วิสาหกิจชุมชน ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐมDon Tum Community enterprises, Banglen , Nakornpathom

ผลิตภัณฑ์ : มะเขือเทศราชินี

หลังจากติดตั้งระบบอบแห้งแสงอาทิตย์  สามารถลดการใช้เชื้อเพลิง LPG และลดระยะเวลาในการอบแห้งได้จาก 7 วัน เหลือเพียง 4 วันเท่านั้น

ลดความชื้นในมะเขือเทศจาก 50% เหลือ 14%   และเพิ่มกำลังการผลิตจากเดิมที่อบครั้งละ 300 กก. เป็นครั้งละ 1,000 กก.Products: Cherry tomato.
After installing a solar drying system, the community enterprises can reduce the consumption of LPG, and the drying time from 7 days to 4 days.

Also, the moisture in the tomatoes is reduced from 50% to 14% and is increased the  production capacity from 300 kg to 1,000 kg per batch.

ช่วยกันแชร์Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter