วิสาหกิจชุมชน ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม

ผลิตภัณฑ์ : มะเขือเทศราชินี

หลังจากติดตั้งระบบอบแห้งแสงอาทิตย์  สามารถลดการใช้เชื้อเพลิง LPG และลดระยะเวลาในการอบแห้งได้จาก 7 วัน เหลือเพียง 4 วันเท่านั้น

ลดความชื้นในมะเขือเทศจาก 50% เหลือ 14%   และเพิ่มกำลังการผลิตจากเดิมที่อบครั้งละ 300 กก. เป็นครั้งละ 1,000 กก.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>