การตรวจติดตามและตรวจรับระบบ

           หลังจากที่ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ปี 2561 ได้ทำสัญญาและให้ผู้รับเหมาทำการติดตั้งพาราโบล่าโดม ทางทีมงานของโครงการฯ ได้มีการเข้าตรวจติดตามการติดตั้งเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานแบบที่ พพ. กำหนด  และประสานงานให้มีการตรวจรับระบบโดยคณะกรรมการของ พพ. เมื่อดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

 

 

 

 

 

 

 

ช่วยกันแชร์Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter