รายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนปี 2557

ชื่อคู่สัญญา แบบ พพ. ผลิตภัณฑ์ ที่อยู่สถานที่ติดตั้ง
บริษัท ทีดี อินเตอร์ซัพพลายส์ จำกัด พพ. 3 พริก/ใบมะกรูด  41/95 หมู่ 4 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
บริษัท ขายยาเพ็ญภาค จำกัด พพ. 2 แห้วหมู/โกฎเชียง  999 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
นางวชิราพร  พัวประดิษฐ์ พพ. 1 เห็ดยานาหงิ  8829 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
บริษัท ผลไม้จามจุรี จำกัด พพ. 3 กิมจ้อ/มะละกอฝอย  7/5 หมู่ 2 ซ.เลิศพัฒนาใต้ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
บริษัท เอส แอนด์ เอ พลัส ฟู้ดส์ จำกัด พพ. 2 พริก  99/243 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
นางเครือวัลย์ สมณะ พพ. 3 หญ้าหวาน  299 หมู่ 8 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
บริษัท รอยัล ทรอปปิคส์ เทรดดิ้ง จำกัด พพ. 3 มังคุด/ลูกยอ  108 หมู่ 13 ซับไทรทอง วังน้ำเขียว นครราชสีมา 30370
นายพิริยศาสตร์  ตระการจันทร์ พพ. 2 ข้าวเกรียบแผ่นดิบ  191 หมู่ 1 ถ.อุบลฯ-ตระการพืชผล ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี 34000
โรงพยาบาลห้วยทับทัน พพ. 2 ขมิ้นชัน,ไพล,ใบตระไคร้  66 หมู่ 6 ต.ห้วยทับทัน ถ.เทศบาล 3 จ.ศรีสะเกษ 33210
นางวรางคณา นามพิลา พพ. 1 กล้วยตาก  89 หมู่ 7 ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี
นายสุภีร์  ดาหาร พพ. 1 ข้างเกรียบเห็ด,ข้าวแต๋นน้ำเห็ด  175 หมู่ 19 บ้านหนองโข๋ย ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260
นางสาวอภิญญา  ไวแสง พพ. 3 ข้าวฮางงอก  141 หมู่ 1 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130
นางณัฐกานต์  วรรณทัศน์ พพ. 1 เห็ดสด/เห็ดปรุงรส  72 หมู่ 3 ต.สันแก้วดอน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
นางบุญพิน  คำภิระแปง พพ. 1 ข้าวแต๋น  60 หมู่ 1 ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52230
นางจิดาภา  โอสถ พพ. 1 ข้าวแต๋น  16 หมู่ 4 ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
บริษัท เอ็นพีบีอินเตอร์ฟูดส์ จำกัด พพ. 1 มะม่วง/มเขือเทศ  238 หมู่ 2 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ พพ. 1 หญ้าหวาน/เก๊กฮวย  อบต.แม่สาบ หมู่ 4 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250
นางยุพิน  รัตนซ้อน พพ. 1 ลูกเดือย/งา  138 หมู่ 5 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
นายพิเชษฐ์  นุ้ยเย็น พพ. 3 กล้วยน้ำว้า  55 หมู่ 2 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65210
นายวิรัตน์  แก้วกำเนิด พพ. 3 กล้วยน้ำว้า  61 หมู่ 2 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65210
นายสด  สร้อยทอง พพ. 3 กล้วยน้ำว้า  44/3 หมู่ 2 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65210
นายนิคม ศิลปศร พพ. 3 กาแฟ  18 หมู่ 1 ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร 86100
หจก.รุ่งธนา มารีน พพ. 3 อาหารทะเล  16/2 หมู่ 1 ถ.ชุมพร-ปากน้ำ ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร 86120
หจก.สินอุดมเกษตรภัณฑ์ พพ. 3 กระดองปลาหมึก/เปลือกกุ้ง  27/3 ม.5 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220
นางพรพรรณ์  วงศ์ประเสริฐ พพ. 3 พริกแห้ง  199 หมู่ 8 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
บริษัท คิวพลัส ฟู้ดส์ จำกัด พพ. 3 พริกแห้ง  199 หมู่ 8 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
บริษัท ชัยจินดา ซีฟู้ด จำกัด พพ. 3 กุ้ง/ปลาแห้ง  35/39 หมู่ 4 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
นางอันนา เภกะนันทน์ พพ. 2 กล้วยเล็บมือนาง  577 หมู่ 16 บ้านบึงใหญ่ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210
บริษัท โชคดี ซี โปรดักส์ จำกัด พพ. 3 ปลาตากแห้ง/พืชอบแห้ง  14/1 หมู่ 10 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
นายธนัทธร  กาญจนพิศาล พพ. 3 ปลาสลิด  92 หมู่ 11 ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี
นางกัญญาวีร์  เกื้อภาระ พพ. 1 หมากอบแห้ง  70 หมู่ 2 ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
นางสาวนิตยา  นุ้ยเย็น พพ. 3 กล้วยน้ำว้า  44/1 หมู่ 2 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65210
หจก.เมธากิจเกษตร พพ. 3 พริกแห้ง  191 หมู่ 19 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
นายสาธิต สอาดเงิน พพ. 1 ฝรั่ง,ลำไย  20/3 หมู่ 5 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
นางวีรา  จินะใจ พพ. 1 ชาเห็ดหลินจือตากแห้ง  70 หมู่ 1 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
นางทองอยู่  ศรีจันทร์ พพ. 1 ขมิ้นชัน,ปอกระบิด,กระเจี๊ยบ  43/1 หมู่ 7 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150
นางทัศ กำไร พพ. 2 ข้าวแต๋น  175/1 หมู่ 5 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
นางทองอินทร์  สุวรรณศรี พพ. 1 ขมิ้นชัน,ปอกระบิด,กระเจี๊ยบ  117/2 หมู่ 11 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150
นางบำรุง  จันทะเอ พพ. 1 ขมิ้นชัน,ปอกระบิด,กระเจี๊ยบ  59 หมู่ 8 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) พพ. 3 กระดูกของเล่น  420/1 หมู่ 6 ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
ช่วยกันแชร์Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter