เอกสารโครงการปี 2560

เอกสารโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2560

เอกสารเกี่ยวกับการรับสมัคร

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนปี 2560

ใบสมัครและใบมอบอำนาจ

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล 1

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล 2

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล 3

คู่มือโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปี 2560

 

เอกสารเกี่ยวกับการตรวจรับระบบ

แบบโครงสร้างระบบ พพ1

รายงานการติดตั้งระบบอบฯ พพ1

แบบโครงสร้างระบบฯ พพ2

รายงานการติดตั้งระบบฯ พพ2

แบบโครงสร้างระบบฯ พพ3

รายงานการติดตั้งระบบอบฯ พพ3

 

คำแนะนำการใช้งานและการดูแลรักษาระบบอบแห้ง

วีดีโอแนะนำระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ การติดตั้งและการใช้งานทั่วไป

ช่วยกันแชร์Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter