รายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนปี 2560

ลำดับ ชื่อคู่สัญญา แบบ พพ. ผลิตภัณฑ์ ที่อยู่สถานที่ติดตั้ง
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกฟรุต 1 ลำไยสีทอง 123 ม.4 ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลำพูน
2 บริษัท สวิฟท์ จำกัด 3 พริกแห้ง 65/2 ม.6 พลดำริห์ ต.ดอนช่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
3 บริษัท เศรษฐี มิตรชาวไร่ จำกัด 2 เมล็ดทานตะวัน 377 ถ.พระสังฆ์ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
4 นางสาวอรรถพร พานิชสุโข 1 มะพร้าวขูด 56/4 ม.2 ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด
5 นายสุทิน  เห็นประเสริฐ 1 ถั่วแมคคาเดเมีย 52 ม.8 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
6 บริษัท เอื้ออารี ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด 3 พริก กระเทียม 142 ม.9 ถ.สีคิ้ว-ชัยภูมิ ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
7 นางเมธาพร ทองสีดำ 1 หม่อน ม.1 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
8 บริษัท เนเจอรัล ซี โปรดักส์ จำกัด 3 ปลาข้างเหลือง 29/6 ม.3 ถ.ธรรมคุณากร ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
9 บริษัท สิงห์อำนวย ฟู้ดส์ จำกัด 3 มะม่วง ผลไม้ตามฤดู 111 ม.13 ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
10 นายวิษรุช สมศรีแสง 3 กล้วย 81 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
11 นางสาววาสิณี  แจ้งสุคนธ์ 3 มะม่วงกวน 1/3 ม.3 หมู่บ้านวังสะแก ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
12 บริษัท ขวัญฟ้า เทรดดิ้ง จำกัด 1 แผ่นใบเมี่ยง 122/1 ม.1 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย
13 บริษัท เวลเทค ไบโอเทคโนโลยี่ จำกัด 1 ใบหม่อน ผักแพว 17/11 ม.2 ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
14 มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง (ป่อเต็กตึ๊ง) 2 สมุนไพร 98 ม.1 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
15 นางสาวสุกัญญา  มากเพ็ง 1 หมูทุบ 98 ม.1 ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
16 สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด 2 เนื้อแดดเดียว 17 ม.7 ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
17 นางน้องนาง บูรณโสภณ 1 ดอกไม้กวาด  ม.2 ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย
18 นางมีบุญ  วรรณไพฑูรย์ศรี 1 กล้วยตาก 31 ม.14 บ้านโป่งสุวรรณ ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย
19 นางพรภิมล ทับทิม 3 กล้วย 32/1 ม.3 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
20 นางสาววุลัยยา หาดา 3 ยางพารา กล้วย 286 ม.5 ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย
21 นางสาวเยาวลักษณ์  ภิรมกาญจนศักดิ์ 3 พริกขี้หนู 98 ม.9 ต.บ้านสระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
22 นางเกศราพร  กันทะวงค์ 3 ยางพารา กล้วย 243 ม.1 หมู่บ้านปากชม อ.ปากชม จ.เลย
23 บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จำกัด 2 กระชายดำ 504 ถ.เพชรเกษม ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
24 นายวิเชียร  กิติกรรณ์ 2 กาแฟ ลูกพลับ 17/1 ม.6 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
25 นางสาวอุมาพร พันธ์นาง 1 กล้วย 21 ม.8 หมู่บ้านนาดาด ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย
26 นายกฤษณะ ศรีวิลาศ 2 กล้วย 78/1 ม.3 .วัดบ้านกลาง ถ.บ้านกลาง ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
27 นายวิญญู สำราญสม 3 กล้วย 9 ม.2 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
28 นางสุมาลี ปานสุด 3 กล้วย 258 ม.8 หมู่บ้านบ่อทอง ต.วังชม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
29 บริษัท บี.ที.จักรกล จำกัด 3 ตะไคร้ 131 ม.7 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
30 นางณัฏฐ์ชยธร ภัคจิราศิริกุล 1 เมล่อน หม่อน 165 ม.5 ถ.มาลับแมน ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
31 นางสาวปัญญาดา จันทร์สิงห์ 3 กล้วย 32 ม.13 หมู่บ้านลาดกลาง ต.ป่าไม้งาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
32 นางสาวธนาภรณ์ สถาพรวานิชย์ 1 เงาะ ลองกอง 74/10 ถ.เทศบาลสาย 4 ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
33 นางสุรีภรณ์ ศรีนนท์ 1 ถั่วดาวอินคา 141 ม.4 ถ.หินเกิ้ง-โคกขมิ้น ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย
34 นางสาวสุชารัตน์ มูลตรี 1 หน่อไม้ 206/1 ม.6 ต.อาฮี อ.ทาลี่ จ.เลย
35 นางสาววัชราภรณ์ แก้วกุย 1 กล้วย 107/1 ม.4 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
36 นางสาวเสาวลักษณ์ ธาตุอินจันทร์ 3 กล้วย 2/1 ม.10 ต.แม่โปง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
37 นายพิพัฒน์ อิสริยะพฤทธิ์ 2 กล้วยตาก 152 ถ.เพชรบุรี-หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
38 นางฉลอม  แก้วบุญขุน 3 กล้วย 22 ม.2 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
39 นางจินตนา วิริยะ 1 กล้วย 365 ม.1 ต.แม่กลอง อ.อุ้งผาง จ.ตาก
40 นางสาววาสนา รอดทอง 1 กล้วย 9/4 ม.7 ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
41 นางศรีไพร  ฮอมเบอร์ 1 กล้วย 266 ม.7 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ช่วยกันแชร์Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter