รายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนปี 2561

ลำดับที่ รายชื่อ พพ. ผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ที่ติดตั้งระบบ
1 บริษัท ซันเดโก (ประเทศไทย) จำกัด 3 ต้นธูปฤาษี (ปรือ) 23 หมู่ 2 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
2 บริษัท ดีท็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 2 กาแฟ 446 หมู่ 4 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
3 นายธีรเกียรติ์ ก่อเจริญวงศ์ 3 บ๊วย 453 หมู่ 1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110
4 บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด 3 เนื้อไก่อบแห้ง 89 หมู่ 1 ถ.นิยม-เกาะแก้ว ต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
5 นายปรเมศวร์ ศรส่ง 3 ปลา 49 หมู่ 3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
6 นางอรพิน พิทักษากร 3 ผลไม้อบแห้ง (ยกเว้นกล้วยตาก) 150 หมู่ 6 ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250
7 บริษัท กุยลิ้มฮึ้ง จำกัด 3 มะตูม, เปลือกส้ม 67/20 หมู่ 4 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
8 นางนิตยา ทิมอินทร์ 1 ชาใบขลู่ 88/9 หมู่ 3 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
9 นายสรวิชญ์ คุณาวุฒิ 1 มะม่วงกวนอบแห้ง 54 หมู่ 9 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
10 นางขวัญดาว คชเถื่อน 1 กล้วยน้ำว้า, ดอกมะลิ 2 หมู่ 3 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130
11 นายประทิน รองแก้ว 3 กล้วยน้ำว้า 142 หมู่ 3 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110
12 นางสาววาสิณี แจ้งสุคนธ์ 3 มะม่วงกวน 1/3 หมู่ 3 หมู่บ้านวังสะแก ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
13 นางปนิดา มูลนานัด 3 กล้วยหอมทอง 43/1 หมู่ 4 ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
14 นายพิพัฒน์ เตจ๊ะน้อย 3 กล้วยน้ำว้า 157 หมู่ 7 ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง 52110
15 นางจริญ ใบบ้ง 2 มะม่วง 45 หมู่ 1 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
16 บริษัท ไทยเลมอนโปรดักส์ จำกัด 3 มะนาว 198 หมู่ 11 ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
17 นายจิรวัฒน์ ศรีเหล่าหลวง 1 ข้าวแต๋น 16 หมู่ 4 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 38210
18 นายจามร สมณะ 3 หญ้าหวาน 299 หมู่ 8 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30310
19 นางวิไลรัตน์ ศรส่ง 3 ปลาหมึก 212/13 ถ.สุทธิวาตวิถี ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
20 บริษัท พานาคอฟฟี่ จำกัด 2 กาแฟ 77 หมู่ 1 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
21 นางสุรีย์ ยอดเมืองดี 3 ใบเมี่ยง 115 หมู่ 3 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
22 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกฟลาวร์ 3 แป้งฟลาวร์มันสำปะหลัง 250 หมู่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
23 บริษัท ไอ.ที.ฟู้ดส์ อินดัสทรีส์ จำกัด 3 มะม่วง, สับปะรด 39/108 หมู่ 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
24 นายนพดล ทินรัตน์วรกุล 2 กาแฟ, ชาอัสสัม 11/7 หมู่ 5 ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130
25 บริษัท ทริปเปิ้ล พี ฟู้ดส์ จำกัด 1 มะม่วง, สับปะรด 89/45 หมู่ 2 ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
26 นายมานพ ชัยบัวคำ 3 กาแฟ 4261 หมู่ 11 ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
27 นายวีระพงษ์ โสดามรรค 1 ขนมจีนอบแห้ง 247/1 หมู่ 2 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150
28 บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) 3 วุ้นเส้น 589 หมู่ 1 ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
29 นางสาววันวิสาข์ แนวบรรทัด 1 หมูฝอย, หมูสวรรค์ 60 ถ.ป่าขาม 2 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
30 นายธนพัฒน์ นาคเที่ยง 3 กล้วยตาก 76/2 หมู่ 2 ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
31 นางสาวเบญจมาพร ชาวดร 1 กล้วย 56 หมู่ 7 ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 41210
32 นางสมพร โคพะทา 1 หมูแดดเดียว, ปลาแห้ง 88 หมู่ 9 ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380
33 บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด 2 กากมันโปรตีนสูง 120 หมู่ 4 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
34 นางสาวชนิษยา ไพรวรรณ 3 กล้วย 29 หมู่ 9 ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130
35 บริษัท โภคินอุตสาหกรรม จำกัด 1 กากกระเทียม 161/4 ถ.วจี ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
36 นางสมนึก พุทธพงษ์ 1 ดอกอัญชัน, กลีบบัว 38/1 หมู่ 8 ต.มงคลธรรมนิมิต อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160
37 นางเกศสิริ จุฑานันท์ 1 ลำไย, กล้วย 220/16 หมู่ 3 ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
38 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แองเจิ้ลฟาร์ม 1 เห็ดหลินจือ ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
39 สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 กล้วยน้ำว้า หมู่บ้านคีรีรักษ์ ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก 63000
40 บริษัท โรงงานเภสัชกรรม เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด 1 มะขามป้อม 55/2, 55/7, 55/11 หมู่ 1 ถ.ศาลายา ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  73000
41 นายบัณฑิต อินณวงศ์ 1 สมุนไพร เครื่องเทศ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 20170
42 นายอาณัติ กลิ่นส่ง 3 กล้วยตาก 11 หมู่ 6 ต. วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
ช่วยกันแชร์Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter