โครงการปี 2562

         โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562 เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม ถึง 6 กันยายน 2562 รายละเอียดดังประกาศ พพ. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 2562

       ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ให้การสนับสนุนมี 3 แบบ ตามแบบมาตรฐานของ พพ. โดยเป็นการสนับสนุนเงินบางส่วนเท่านั้น

  • พพ. 1 ขนาดเล็ก กว้าง 6.0 x ยาว 8.2 ม. (สนับสนุน 119,556.00 บาท)

  • พพ. 2 ขนาดกลาง กว้าง 8.0 x ยาว 12.4 ม. (สนับสนุน 241,056.00 บาท)

  • พพ. 3 ขนาดใหญ่ กว้าง 8.0 x ยาว 20.8 ม. (สนับสนุน 404,352.00 บาท)

       ผู้สนใจสามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง (สมัครด้วยตนเอง ส่งไปรษณีย์ และออนไลน์) โปรดศึกษารายละเอียดการเตรียมเอกสารและวิธีการรับสมัครได้ตามเอกสารต่อไปนี้

คู่มือการสมัครเข้าร่วมโครงการปี 2562

ประกาศ พพ. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 2562

หนังสือขอสมัครเข้าร่วมโครงการปี 2562 (PDF)

หนังสือขอสมัครเข้าร่วมโครงการปี 2562 (Word)

แบบขอรับการสนับสนุนปี 2562 (Excel)

ใบมอบอำนาจ (PDF)

ใบมอบอำนาจ (Word)

รายการเอกสารสำหรับสมัครออนไลน์ 2562

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ:

มหาวิทยาลัยศิลปากร (ที่ปรึกษาโครงการ)

โทรศัพท์มือถือ 098-7477702 และ 06-2154-5450
อีเมล์ Parabolardrying@gmail.com
LINE  ID: parabolar หรือเบอร์ 0987477702

Facebook: https://www.facebook.com/Solardryerdede/

หรือ “กรอกแบบฟอร์มด้านข้างหนาเว็บนี้” 

ช่วยกันแชร์Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter