การสัมมนาเผยแพร่กิจกรรมและผลสัมฤทธิ์ของการให้การสนับสนุน

ขอเชิญเข้าร่วม

การสัมมนาเผยแพร่กิจกรรมและผลสัมฤทธิ์ของการให้การสนับสนุน
“9 ปีแห่งการส่งเสริมการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย”

ภายใต้ขอบเขตการดำเนินงานใน
โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562

ในวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องบอลลูม AB โรงแรมมารวยการ์เด้น กทม.

 

กำหนดการ (ปรับใหม่)

สมัครออนไลน์

สไลด์บรรยายสรุป 9 ปี

ช่วยกันแชร์Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter