Tag Archives: นครปฐม

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการปี 2560

            กำหนดการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2560 ทั้ง 4 จังหวัด

ครั้งที่ 1 วันพุธ ที่ 11 มกราคม 2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ. เชียงใหม่

กำหนดการครั้งที่ 1

แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนาครั้งที่ 1 ปิดรับสมัครแล้ว

ครั้งที่ 2 วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2560 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม

กำหนดการครั้งที่ 2 (ปรับปรุง)

แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนาครั้งที่ 2  ปิดรับสมัครแล้ว


ครั้งที่ 3 วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2560 ณ โรงแรมมันตราวารี จ. ขอนแก่น

กำหนดการครั้งที่ 3

แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนาครั้งที่ 3 ปิดรับสมัครแล้ว

 

ครั้งที่ 4 จันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560  โรงแรมนวลจันทร์ รีสอร์ท & สปา จ.จันทบุรี

กำหนดการครั้งที่ 4

แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนาครั้งที่ 4 ปิดรับสมัครแล้ว

 

 

Tips: สมัครเข้าร่วมสัมมนาง่ายๆ ตลอด 24 ชม.

1. กรอกแบบตอบรับ

2. ถ่ายภาพแบบตอบรับ หรือเซฟไฟล์

3. ส่งเข้า LINE หรือ อีเมล์ parabolardrying@gmail.com

LINE ID: parabolar หรือสแกน QR code ด้านล่างนี้

s__3792988