Tag Archives: พาราโบล่าโดม

เริ่มแล้ว การรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ปี 2562

 ++++ หมดเขตรับสมัครแล้ว ++++

         โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562 เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม ถึง 6 กันยายน 2562 รายละเอียดดังประกาศ พพ. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 2562

       ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ให้การสนับสนุนมี 3 แบบ ตามแบบมาตรฐานของ พพ. โดยเป็นการสนับสนุนเงินบางส่วนเท่านั้น

  • พพ. 1 ขนาดเล็ก กว้าง 6.0 x ยาว 8.2 ม. (สนับสนุน 119,556.00 บาท)

  • พพ. 2 ขนาดกลาง กว้าง 8.0 x ยาว 12.4 ม. (สนับสนุน 241,056.00 บาท)

  • พพ. 3 ขนาดใหญ่ กว้าง 8.0 x ยาว 20.8 ม. (สนับสนุน 404,352.00 บาท)

       ผู้สนใจสามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง (สมัครด้วยตนเอง ส่งไปรษณีย์ และออนไลน์) โปรดศึกษารายละเอียดการเตรียมเอกสาร

คำถามที่พบบ่อย

คู่มือการสมัครเข้าร่วมโครงการปี 2562

ประกาศ พพ. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 2562

รายชื่อผู้ติดตั้งและจำหน่ายอุปกรณ์ (5 สิงหาคม 2562)

หนังสือขอสมัครเข้าร่วมโครงการปี 2562 (PDF)

หนังสือขอสมัครเข้าร่วมโครงการปี 2562 (Word)

แบบขอรับการสนับสนุนปี 2562 (Excel)

ใบมอบอำนาจ (PDF)

ใบมอบอำนาจ (Word)

    ใบยินยอมใช้ที่ดิน (Word)

    ใบยินยอมใช้ที่ดิน (PDF)

รายการเอกสารสำหรับสมัครออนไลน์ 2562

    ขั้นตอนการสมัคร eGP

                    

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ:

มหาวิทยาลัยศิลปากร (ที่ปรึกษาโครงการ)

โทรศัพท์มือถือ 098-7477702 และ 06-2154-5450
อีเมล์ Parabolardrying@gmail.com
LINE  ID: parabolar หรือเบอร์ 0987477702

Facebook: https://www.facebook.com/Solardryerdede/

หรือ “กรอกแบบฟอร์มบนหน้าเว็บนี้เพื่อสอบถาม”