Tag Archives: 2561

การฝึกอบรมการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และการผลิตผลิตภัณฑ์อบแห้ง

โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2561 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม   “การฝึกอบรมการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และการผลิตผลิตภัณฑ์อบแห้ง”

ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 – วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561

กำหนดการโครงการอบรมทำแห้ง_ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2  วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 – วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561

 กำหนดการโครงการอบรมทำแห้ง_ ครั้งที่ 2

*** ทั้งสองครั้งเนื้อหาเหมือนกัน สมัครได้ท่านละ 1 ครั้ง เท่านั้น

*** ขอรับสมัครผู้ที่เข้าร่วมอบรมได้ตลอด 3 วัน

สมัครผ่านทางเว็บไซต์