เอกสารอื่นๆ

คู่มือโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 2561

หนังสือ “พาราโบล่าโดม นวัตกรรมการอบแห้งที่เปลี่ยนโฉมหน้ากล้วยตากไทย” โดย ศ. ดร.เสริม จันทร์ฉาย มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

Logo กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน Download
Download Logo(TH)แก้ไขได้
Download Logo(EN)แก้ไขได้

Logo-TH Logo-EN dede_transparent 4

ช่วยกันแชร์Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter