ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาเทคนิคการอบแห้งผลิตภัณฑ์ด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

แจ้งขอเปลี่ยนห้องอบรมเป็น “ห้องประชุม ดร.อำนาจ สิทธัตตระกูล” ชั้น 1 ตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

googlemaps

f23682.png

 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการดำเนินงานภายใต้โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2559 กำลังรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาเทคนิคการอบแห้งผลิตภัณฑ์ด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์  เคล็ดลับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจ การจัดการการผลิตผลิตภัณฑ์อบแห้ง จีเอ็มพี และการออกแบบบรรจุภัณฑ์  ซึ่งจะจัดอบรมในระหว่างวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม ถึงวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

* กลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ได้แก่ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ กับ พพ. ผู้ประกอบการด้านการทำแห้ง และผู้ที่สนใจทำธุรกิจด้านการทำแห้งและสนใจร่วมลงทุนในโครงการในปีต่อไป 

รายละเอียดการฝึกอบรม

แบบฟอร์มตอบรับการเข้าร่วมอบรม

2 1

ช่วยกันแชร์Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter