โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2560

โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2560

          icon_new

        กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงานกำลังรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบลาโดม) ประจำปี 2560 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 20 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนปี 2560

ใบสมัครและใบมอบอำนาจ

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล 1

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล 2

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล 3

 

 

 

ช่วยกันแชร์Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter