รายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนปี 2559

ลำดับ ชื่อคู่สัญญา แบบ พพ. ผลิตภัณฑ์ ที่อยู่
1 นางกุลนธี ศุภรัตนชาติพันธ์ พพ. 1 กล้วยตาก 33 หมู่ 3 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
2 นางอุไรพร อิทธิวรกุล พพ. 3 กล้วยตาก 158 หมู่ 4 ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
3 นายศิรเชษฐ์  กุลวรากร พพ. 3 กล้วยตาก หมู่ 6 ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
4 นางสาวนิภารัตน์ แสงดี พพ. 3 กล้วยตาก 90/1 หมู่ 11 ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
5 นางสาวศรวรรณ เลิศวงศ์ธรรม พพ. 2 กล้วยตาก 48 ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
6 ว่าที่ ร.ต.กฤษฎา มีพร้อม พพ. 3 กล้วยตาก หมู่ 4 ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
7 นางสมใจ พูลสาย พพ. 3 กล้วยตาก 10 หมู่ 3 ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
8 นางบุญเพิ่ม มั่นชาวนา พพ. 3 กล้วยตาก 117/3 หมู่ 4 ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
9 สหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด พพ. 3 โก้โก้ ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
10 นายธีระ ทักษอุดม พพ. 3 กาแฟ ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
11 นางสาวจิราวรรณ ไชยกอ พพ. 2 ชา หมู่ 13 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
12 บริษัท ฟาร์มระพีพัฒน์ (1999) จำกัด พพ. 3 ของเสีย ขี้ไก่ 375/1 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
13 บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด พพ. 1 ของเสีย ปุ๋ย 700/61 หมู่ 4   ตำบลบ้านเก่า    อำเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี
14 นางประนอม เป้ากลาง พพ. 1 ข้าวแต๋น 715/11 หมู่ 4 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
15 นางสาวอัมภิณี ด่านตระกูล พพ. 3 ข้าว 56 หมู่ 5 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
16 นางสาวปิยะภรณ์ สมพงษ์ พพ. 1 ลำไยอบแห้ง 288 หมู่ 7 มะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
17 นายพงษ์ศักดิ์ ไชยคำมี พพ. 1 ผัก ผลไม้อบแห้ง ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
18 นายแต้ม เดชโค้น พพ. 2 มะขามหวาน 43 หมู่ 2  ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
19 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี)

พพ. 1 สมุนไพร 225 หมู่ 11 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
20 นางสาวนิรมล ลิ้นจี่ พพ. 1 สมุนไพร ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
21 บริษัท เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย จำกัด พพ. 2 สมุนไพร 35/1 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยต้วย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
22 นายคำนูณวิทย์ วรภู พพ. 1 สมุนไพร 147 หมู่ 8 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
23 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาลักษณ์เจริญ พพ. 1 สมุนไพร 1/2 หมู่ 4 ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
24 นางปุณกาล เลพล พพ. 1 สมุนไพร 292 หมู่ 6 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
25 บริษัท เมาเทนพาร์คอินเตอร์เนชั่นแนล กอล์ฟ แอนด์รีสอร์ท จำกัด พพ. 1 สมุนไพร 123 หมู่ 7 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
26 นางสาวรุ่งนภา บุปผา พพ. 3 สมุนไพร 9 หมู่ 6  ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
27 นายวิวัฒน์ กุลวิจิตร์รัตน์ พพ. 2 หมูแดดเดียว 88 1หมู่ 8 ตำบลบางแขม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
28 บริษัท อินเว็นท์บ๊อกซ์ จำกัด พพ. 2 อื่นๆ ชุดฟอสซิส 94 หมู่ 6 ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
29 บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด พพ. 3 เมล็ดกาแฟ หมู่บ้านทับเดื่อ   ตำบลอินทขิล    อำเภอแม่แตง    จังหวัดเชียงใหม่
30 นางสาวเชษฐการต์ เหล่าสุนทร พพ. 1 สมุนไพรและข้าวฮาง 8 หมู่ 4 ตำบลแม่ข้าวต้มท่าสุ       อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ช่วยกันแชร์Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter