ติดต่อ

 • การรับสมัคร: กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) :

 • โทรศัพท์ 0-22230021 ถึง 9 ต่อ 1481, 1482

 • 06-2154-5450

 • สอบถามข้อมูลการใช้งานระบบอบแห้ง: มหาวิทยาลัยศิลปากร (ที่ปรึกษาโครงการ) ได้ทุกช่องทาง

  โทรศัพท์มือถือ 098-7477702

  อีเมล์ Parabolardrying@gmail.com

  LINE  ID: parabolar หรือเบอร์ 0987477702

 • s__3792988

ช่วยกันแชร์Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter