ติดต่อ

 • การรับสมัคร: กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) :

  โทรศัพท์ 0-22230021 ถึง 9 ต่อ 1371, 1481

  โทรศัพท์มือถือ  06-2154-5450

 • สอบถามข้อมูลการใช้งานระบบอบแห้ง: มหาวิทยาลัยศิลปากร (ที่ปรึกษาโครงการ):

  โทรศัพท์มือถือ 098-7477702

  อีเมล์ Parabolardrying@gmail.com

  LINE  ID: parabolar หรือเบอร์ 0987477702

 • s__3792988

ช่วยกันแชร์Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter