ติดต่อ

 • การรับสมัคร: สำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) :

  โทรศัพท์ 0-22230021 ถึง 9 ต่อ 1481, 1482

 • สอบถามข้อมูลการใช้งานระบบอบแห้ง: มหาวิทยาลัยศิลปากร (ที่ปรึกษาโครงการ) ได้ทุกช่องทาง

  โทรศัพท์ 034-259-126

  โทรศัพท์มือถือ 098-7477702 และ 092-9855146

  อีเมล์ Parabolardrying@gmail.com

  LINE  ID: parabolar หรือเบอร์ 0987477702

 • s__3792988

ช่วยกันแชร์Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter