บรรยากาศ งาน “9 ปี แห่งการส่งเสริมการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย”

 

ช่วยกันแชร์Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter