Author Archives: admin

การรับสมัครโครงการปี 2561

ขณะนี้โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ปี 2561 ใกล้เข้าสู่ระยะเวลาดำเนินการโครงการแล้ว โปรดติดตามข่าวสารการประกาศรับสมัครได้ทางเว็บไซต์นี้ หรือทางเฟสบุ๊คของโครงการ

https://www.facebook.com/Solardryerdede