สัมมนาแนะนำโครงการ

       ตามที่ พพ. ได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ปี 2562 ในระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม ถึง 6 กันยายน 2562 นั้น

     ผู้สนใจสามารถเข้ารับฟังข้อมูลและเยี่ยมชมกิจการของผู้ประกอบการที่ใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ของ พพ. ที่ได้รับทุนสนับสนุนในปีก่อนหน้านี้ โดยทางโครงการจะจัดสัมมนาแนะนำโครงการจำนวน 2 ครั้ง (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ดังนี้

  • ครั้งที่ 1 วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม

แบบฟอร์มตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา ครั้งที่ 1 (Word)

แบบฟอร์มตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา ครั้งที่ 1 (PDF)

สมัครออนไลน์ได้ที่นี่ (นครปฐม)


  • ครั้งที่ 2 วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

แบบฟอร์มตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา ครั้งที่ 2 (Word)

แบบฟอร์มตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา ครั้งที่ 2 (PDF)

สมัครออนไลน์ได้ที่นี่ (เชียงใหม่)

 

 

 

 

ช่วยกันแชร์Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter