ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2560

           กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2560 แล้ว ดังประกาศด้านล่าง

document-management-bigประกาศผลการพิจารณา

document-management-big หนังสือแจ้งยืนยัน

            ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องแจ้งยืนยันภายในวันที่ 10 เมษายน 2560 มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์โดยส่งหนังสือแจ้งยืนยันกลับมาที่

             สำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์

             กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

             เลขที่ 17 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กทม 10330

และดำเนินการจัดทำสัญญาได้ตั้งแต่วันที่ 18-26 เมษายน 2560 พร้อมทั้งยืนหลักประกันตามขนาดของโดม

document-management-bigเอกสารประกอบการทำสัญญาปี 60

               *** หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อที่ปรึกษาโครงการ ***

โทรศัพท์ 034-259-126

โทรศัพท์มือถือ 098-7477702

อีเมล์ Parabolardrying@gmail.com

LINE  ID: parabolar

 

ช่วยกันแชร์Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter