สัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน
“โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2561”
*** พร้อมชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านค้าในโครงการที่ใช้พาราโบลาโดมในการอบแห้งสินค้า ***
 
วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 9.00 – 15.30 น.
 
ณ ห้อง Banquet room ชั้น 5 อาคาร C และพื้นที่จำหน่ายสินค้า
จัดนิทรรศการบริเวณโถงอาคาร C ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

 

ช่วยกันแชร์Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter