โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2560

เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 20 กุมภาพันธ์ 2560

solar_front     solar_back

2560

        กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงานกำลังรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบลาโดม) ประจำปี 2560 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 20 กุมภาพันธ์ 2560

        โดยผู้สนใจเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฏหมายไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีคุณสมบัติตามประกาศ พพ.

       ทั้งนี้ พพ. ให้การสนับสนุนพาราโบลาโดมตามแบบมาตรฐาน 3 แบบดังนี้

  • ขนาดเล็ก 6 x 8.2 ตร.ม เงินสนับสนุน 125,700 บาท

  • ขนาดกลาง 8 x 12.4 ตร.ม เงินสนับสนุน 253,450 บาท

  • ขนาดใหญ่ 8 x 20.8 ตร.ม เงินสนับสนุน 425,150 บาท

โดยเป็นการสนับสนุนเงิน 35 % จากราคากลางของแต่ละขนาด

 

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนปี 2560

ใบสมัครและใบมอบอำนาจ

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล 1

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล 2

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล 3

รายชื่อผู้รับติดตั้งและจำหน่ายอุปกรณ์

คู่มือโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปี 2560

สอบถามทางโทรศัทพ์ เบอร์ 098-7477702

หรือ LINE ที่ ID: parabolar หรือสแกน QR code ด้านล่าง

s__3792988

 

ช่วยกันแชร์Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter