สัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ครั้งที่ 2, 3 และ 4

*** ปิดรับสมัครแล้ว และโครงการต้องขออภัยที่ไม่สามารถรับลงทะเบียนหน้างานได้ ***

โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2561 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ

ครั้งที่ 2 (จังหวัดเชียงใหม่)

วันจันทร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องอิมพีเรียลบอลรูม ชั้น 2 อาคารโรงแรมดิเอ็มเพรส ถนนช้างคลาน
ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

ดูกำหนดการและสมัครออนไลน์ที่นี่

ครั้งที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)

วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชาสโมสร 1 โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์
ถนนประชาสโมสร อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

ดูกำหนดการและสมัครออนไลน์ที่นี่

ครั้งที่ 4

วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561
ณ ห้อง Fin Whale และ Blue Whale โรงแรมแอทที บูทีค ตำบลคลองวาฬ
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

ดูกำหนดการและสมัครออนไลน์ที่นี่

 

ช่วยกันแชร์Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter