เริ่มแล้ว การรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ปี 2561

โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2561 เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดดังประกาศ พพ. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 2561

ดาวโหลดเอกสารขอรับการสนับสนุนฯ ดังต่อไปนี้

ประกาศหลักเกณฑ์รับสมัครอบแห้ง 61

หนังสือขอสมัครเข้าร่วมโครงการปี 2561 (PDF)

หนังสือขอสมัครเข้าร่วมโครงการปี 2561 (Word)

ใบมอบอำนาจ (PDF)

ใบมอบอำนาจ (Word)

แบบขอรับการสนับสนุนปี 2561 (Excel)

คู่มือและคำแนะนำในการเตรียมเอกสารประกอบการสมัครปี 2561

ช่วยกันแชร์Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter